Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Úřední hodiny o prázdninách
30
Úřední hodiny o prázdninách
31
Úřední hodiny o prázdninách
1
Informace o zahájení školního roku 2022/2023
Úprava ceny obědů od 1. 9. 2022
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
Soutěž o cenu děkana NF VŠE
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení

Přijímací řízení


1. kolo přijímacího řízení 2022 bylo uzavřeno.

Přijatým uchazečům gratulujeme.
Věnujte pozornost informacím pro přijaté uchazeče. Přijaté uchazeče, kteří se rozhodli odevzdat zápisový lístek na naši školu, žádáme také o odevzdání vyplněného formuláře pro výběr druhého cizího jazyka.

Prosíme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou odnést svůj zápisový lístek na druhou školu, aby nám tuto informaci sdělili na e-mailovou adresu oakrupkovo@oakrupkovo.cz, aby jimi uvolněné místo mohlo být nabídnuto uchazečům, kteří v tuto chvíli nebyli přijati. 

Pokud jste se umístili „pod čarou“, nezoufejte. Často ti, kteří se umístili na prvních místech, volí druhou školu a místa se postupně uvolňují. Pokud máte o naši školu stále zájem, máte právo podat odvolání v zákonném termínu 3 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí, viz informace pro nepřijaté uchazeče.

Pracovní doba kanceláře školy pro předání zápisového lístku nebo pro osobní doručení odvolání je:

  • pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00
  • pátek od 8:00 do 13:00 (mimo tuto dobu pouze po telefonické domluvě)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (formát PDF, 98 kb)


Informace k přijímacímu řízení:

Termín podání přihlášek: do 1. března 2022

Přihláška musí být doručena osobně do kanceláře školy nebo poštou. Úřední hodiny kanceláře školy: po-pá 7:30 – 15:30.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho podpis.

Uchazeč před jednotnou přijímací zkouškou obdrží pozvánku s informacemi o přijímacím řízení a o místu a čase konání přijímací zkoušky. Dále bude uveden obsah a forma přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání. Součástí pozvánky bude registrační číslo uchazeče, pod kterým bude zveřejněno jeho umístění v tabulce s výsledky přijímacího řízení.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

  1. termín: 12. 4. 2022
  2. termín: 13. 4. 2022

Náhradní termíny:

  1. termín: 10. 5. 2022
  2. termín: 11. 5. 2022

Časový rozvrh konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky

O přijetí uchazečů rozhodne ředitelka školy na základě pořadí uchazečů podle celkového počtu bodů, které získal uchazeč v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve škole vedle hlavního vchodu do budovy.

Na celkovém počtu bodů se podílí průměr za dvě klasifikační období 40% (viz kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023) a výsledky jednotné přijímací zkoušky 60%.

Bodovací tabulka celkového průměru ZDE (PDF, 79 kb)

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá.

Uchazeč potvrdí svůj záměr vzdělávat se na Obchodní akademii Bubeneč odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek musí obsahovat podpis uchazeče a v případě jeho nezletilosti i jeho zákonného zástupce.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu jsou zasílána poštou doporučeně do vlastních rukou na adresu, kterou zákonný zástupce uvedl na přihlášce. V případě, že zákonný zástupce má zřízenu datovou schránku fyzické osoby, zasílá se rozhodnutí do této datové schránky. Prosíme zákonné zástupce, aby v případě, že vlastní datovou schránku fyzické osoby, uváděli tuto skutečnost na přihlášce.

Další informace a testová zadání jednotné přijímací zkoušky z předchozích let najdete na stránkách Cermatu.