Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení

Přijímací řízení


Výsledky přijímacího řízení 2023 - obor Gymnázium

Více

Publikováno 12. 5. 2023 10:59

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023 - obory OA a EL

Níže naleznete výsledky přijímacího řízení 2023 pro obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum a veškeré informace pro přijaté i nepřijaté uchazeče.

Více

Publikováno 28. 4. 2023 20:15


Přijímací řízení 2023 - 1. kolo

Kritéria přijímacího řízení 2023 pro obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum (PDF, 118 kb)

Pro obory Obchodní akademie ani Ekonomické lyceum 2. kolo přijímacího řízení nyní vypsáno nebude, přihlášek je dostatek.

Aktuální informace o přijímacím řízení 2023 ke dni 8. 3. 2023: 

Počet přihlášek:
Obchodní akademie: 202
Ekonomické lyceum: 227

 

Termín podání přihlášek: do 1. března 2023

Přihláška musí být doručena osobně do kanceláře školy, případně poštou nebo datovou schránkou. 
Kvůli originálním podpisům lze prostřednictvím datové schránky aktuálně podat přihlášku ke střednímu vzdělávání pouze za podmínky její elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – CzechPOINT.
Úřední hodiny kanceláře školy: pondělí až pátek 7:30 – 15:30.

Upozorňujeme, že v době pololetních a jarních prázdnin (od 3. 2. 2023 do 10. 2. 2023) je kancelář školy otevřena od 9:00 do 12:00.

 

Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho podpis.

Uchazeči v režimu dočasné ochrany podle zákona č. 67/2022 Sb. se musí v době přijímacího řízení prokázat platným dokladem o dočasné ochraně na území České republiky. Cizinec s dočasnou ochranou má na základě žádosti přiložené k přihlášce právo konat písemný test JPZ ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Zároveň uchazeč může požádat o prominutí konání zkoušky z českého jazyka. V takovém případě je zkouška nahrazena rozhovorem.

Kritéria hodnocení uchazečů-cizinců s odlišným mateřským jazykem (PDF, 58 kb)

 

Uchazeč před jednotnou přijímací zkouškou obdrží pozvánku s informacemi o přijímacím řízení a o místu a čase konání přijímací zkoušky. Dále bude uveden obsah a forma přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání. Součástí pozvánky bude registrační číslo uchazeče, pod kterým bude zveřejněno jeho umístění v tabulce s výsledky přijímacího řízení.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

  • 1. termín: 13. 4. 2023
  • 2. termín: 14. 4. 2023

Náhradní termíny:

  • 1. termín: 10. 5. 2023
  • 2. termín: 11. 5. 2023

O přijetí uchazečů rozhodne ředitelka školy na základě pořadí uchazečů podle celkového počtu bodů, které získal uchazeč v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve škole vedle hlavního vchodu do budovy.

Na celkovém počtu bodů se podílí průměr za dvě klasifikační období 40% (viz kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024) a výsledky jednotné přijímací zkoušky 60%.

Bodovací tabulka celkového průměru pro obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum (PDF, 88 kb)

 

Počet přihlášených uchazečů v roce 2022:

  • Obchodní akademie: 163 přihlášek / 60 míst
  • Ekonomické lyceum: 98 přihlášek / 60 míst

 

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá.

Uchazeč potvrdí svůj záměr vzdělávat se na Obchodní akademii Bubeneč odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek musí obsahovat podpis uchazeče a v případě jeho nezletilosti i podpis jeho zákonného zástupce.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu jsou zasílána poštou doporučeně do vlastních rukou na adresu, kterou zákonný zástupce uvedl na přihlášce. V případě, že zákonný zástupce má zřízenu datovou schránku fyzické osoby, zasílá se rozhodnutí do této datové schránky. Prosíme zákonné zástupce, aby v případě, že vlastní datovou schránku fyzické osoby, uváděli tuto skutečnost na přihlášce.

Další informace a testová zadání jednotné přijímací zkoušky z předchozích let najdete na stránkách Cermatu